Боротьба з проявами корупції

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції — Пінчук Дмитро Петрович

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОРУПЦІЮ

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Броварської районної державної адміністрації співпрацює з особами, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». У разі коли Вам стали відомі можливі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Київської обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви зможете повідомити електронною поштою на адресу: brda_antikor@ukr.net або за телефоном тел.: (045-94) 5-34-33; Режим роботи телефонної лінії: понеділок – четвер: з 8 год. до 18 год., п’ятниця: з 8 год. до 15 год. 45 хв. з щоденною перервою з 12 год. до 12 год. 45 хв. Інформація може надаватися також анонімно. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення не може розглядатись як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян», а тому його надання не обумовлює обов’язкової підготовки відповіді заявнику. Надана Вами інформація використовуватиметься керівництвом Броварської районної державної адміністрації як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Інформація у повідомленні про корупцію має містити одну або декілька з таких ознак: порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону України «Про запобігання корупції»; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування; порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції»; порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції»; недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки; порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону України «Про запобігання корупції»; порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції; порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону України «Про запобігання корупції»;
УВАГА! Повідомлення підлягають розгляду за наявності таких реквізитів: прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи; тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена; прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення). Звертаємо увагу, що повідомлення, які надходять через офіційний веб-сайт, електронну пошту Броварської районної державної адміністрації, направляються з підписом у сканованому вигляді. Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються частиною п’ятою статті 53 України «Про запобігання корупції».
brda_antikor@ukr.net - електронна пошта для повідомлень про корупцію.

Про виконання заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців

Протягом 2018 року серед державних службовців районної державної адміністрації, та її структурних підрозділів, не виникало конфлікту інтересів. У райдержадміністрації проводиться спеціальна перевірки осіб, які претендують на зайняття посад державної служби згідно з вимогами чинного законодавства. Серед державних службовців райдержадміністрації проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів у разі його виникнення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Особи, які претендують на зайняття посад держслужбовців, попереджаються про встановлені обмеження, пов’язані з прийняттям та проходженням державної служби. Інформації від правоохоронних та судових органів про притягнення державних службовців до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень не надходило.
За інформацією уповноваженої особи з питань запобігання корупції райдержадміністраці
1200px-UkraineCoatOfArmsSmallBW.svg
Броварська районна державна адміністрація
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від “16” серпня 2016 року № 560 м. Бровари
Про внесення змін до розпорядження Броварської районної державної адміністрації № 839 від 06.11.2013 "Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Броварської районної державної адміністрації"
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції:
1. Внести зміни до розпорядження Броварської районної державної адміністрації від 06 листопада 2016 № 839 "Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Броварської районної державної адміністрації", виклавши пункт 2 в новій редакції: 2. Визначити уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції керівника апарату Броварської районної державної адміністрації Прянішнікову Катерину Валеріївну". 2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Голова адміністрації
В.О.Сінько
1200px-UkraineCoatOfArmsSmallBW.svg
Броварська районна державна адміністрація
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від “06” листопада 2013 року № 839 м. Бровари
Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Броварської районної державної адміністрації
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції: 1. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Броварської районної державної адміністрації, що додається. 2. Визначити уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції керівника апарату Броварської районної державної адміністрації Кушніренка Ю.І. 3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування утворити (визначити) та забезпечити функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності. 4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Голова адміністрації
П.П.Іваненко
Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови райдержадміністрації від «___»_________ 2013 №______
ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції
1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі - уповноважена особа) визначається за рішенням голови Броварської районної державної адміністрації (далі - адміністрації) у порядку, визначеному законодавством. Уповноважена особа визначається у разі недоцільності утворення в органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі та організації уповноваженої особи з огляду на структуру, чисельність працівників, у тому числі тих, які є суб'єктами декларування, а також обсяг, характер та складність роботи. 2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції". 3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства. Уповноважена особа підзвітна голові адміністрації. 4. Основними завданнями уповноваженої особи є: 1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції; 2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства; 3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері; 4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції; 5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю; 6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. 5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань: 1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням; 2) надає іншим структурним підрозділам адміністрації та їх окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства; 3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб адміністрації, вносить голові адміністрації пропозиції щодо усунення таких ризиків; 4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій; 5) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб'єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації; 6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами адміністрації, підприємства, установи та організації, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти голову адміністрації, підприємства, установи та організації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції; 7) веде облік працівників адміністрації, підприємства, установи та організації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень; 8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції; 9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників адміністрації, підприємства, установи та організації до вчинення корупційних правопорушень. 6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на Уповноважену особу обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється. 7. Уповноважена особа має право: 1) отримувати від інших структурних підрозділів адміністрації, підприємства, установи та організації інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю; 2) отримувати від працівників адміністрації, підприємства, установи та організації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру; 3) ініціювати перед головою адміністрації, підприємства, установи та організації питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноважену особу завдань. 8. Уповноважена особа адміністрації бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в адміністрації з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства. Уповноважена особа адміністрації під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій адміністрації, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки). 9. Уповноважена особа може залучатися до проведення: 1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються адміністрацією, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень; 2) внутрішнього аудиту адміністрації, підприємства, установи та організації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства. 10. На посаду уповноваженої особи адміністрації призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців. 11. Голова адміністрації сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.
Керівник апарату
Ю.І.Кушніренко