Розвиток реального сектору економіки

Броварська районна державна адміністрація
Київської області
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 22 лютого 2018 року № 198 м. Бровари
Про створення консультаційно- інформаційної служби «гаряча лінія» з питань захисту прав споживачів при Броварській районній державній адміністрації
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-XІV (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР (зі змінами та доповненнями), Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 983-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року», Регламенту Броварської районної державної адміністрації та з метою забезпечення правового рівня захисту прав споживачів відповідно до європейських вимог, підвищення рівня правової обізнаності та поінформованості населення щодо своїх законних прав та механізмів їх захисту: 1. Створити консультативно-інформаційну службу «гаряча лінія» з питань захисту прав споживачів при Броварській районній державній адміністрації. 2. Затвердити Порядок функціонування консультативно-інформаційної служби «гаряча лінія» з питань захисту прав споживачів при Броварській районній державній адміністрації, що додається. 3. Відділу економіки Броварської районної державної адміністрації забезпечити організацію та функціонування консультативно-інформаційної служби «гаряча лінія» з питань захисту прав споживачів при Броварській районній державній адміністрації. 4. Відділу організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю забезпечити оприлюднення цього розпорядження на веб-сайті Броварської районної державної адміністрації. 5. Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою.
Виконуючий обов’язки голови адміністрації Ю.С. Плакся
ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядженням виконуючого обов’язки голови Броварської районної державної адміністрації від «22» лютого 2018 року №198
ПОРЯДОК
функціонування консультативно-інформаційної служби «гаряча лінія» з питань захисту прав споживачів при Броварській районній державній адміністрації
1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та функціонування консультативно-інформаційної служби «гаряча лінія» з питань захисту прав споживачів при Броварській районній державній адміністрації. 2. Консультативно-інформаційна служба «гаряча лінія» з питань захисту прав споживачів при Броварській районній державній адміністрації працює в адміністративній будівлі райдержадміністрації за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 15; щоденно (крім вихідних та неробочих днів): понеділок-четвер з 08.00 до 17.00 годин, п’ятниця – з 08.00 до 15.45 годин за телефоном 5 40 88. Оприлюднення графіка її роботи здійснюється через веб-сайт райдержадміністрації. 3. Роботу консультативно-інформаційної служби «гаряча лінія» з питань захисту прав споживачів при Броварській районній державній адміністрації забезпечують начальник відділу економіки райдержадміністрації, або за дорученням начальника відділу, головний спеціаліст відділу. 4. Усі звернення громадян, що надійшли на консультативно-інформаційну службу «гаряча лінія» з питань захисту прав споживачів при Броварській районній державній адміністрації, реєструються відділом економіки райдержадміністрації в день їх надходження. 5. Діловодство за зверненнями громадян, що надійшли на консультативну-інформаційну службу «гаряча лінія» з питань захисту прав споживачів при Броварській районній державній адміністрації, ведеться відповідно до вимог «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності», затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348. 6. Питання, з якими звертається громадянин, за можливості, вирішуються під час телефонної розмови. 7. Звернення громадян, що потребують детальнішого вивчення, розглядаються у порядку, встановленому для розгляду письмових звернень, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». Строк розгляду звернень громадян не повинен перевищувати строків, які визначені чинним законодавством. 8. Оприлюднення інформації щодо роботи консультативно-інформаційної служби «гаряча лінія» з питань захисту прав споживачів при Броварській районній державній адміністрації в засобах масової інформації забезпечує відділ організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації.
Керівник апарату адміністрації К.В. Прянішнікова