Нагороди РДА

Нагороди РДА

Нагорода Броварської районної державної адміністрації з нагоди 90-річчя утворення Броварського району – ювілейна медаль «ЗА ДОБЛЕСНУ ПРАЦЮ» (далі – Нагорода) є відзнакою і заохоченням працівників різних галузей народного господарства, підприємств, установ та організацій району, які своєю працею зробили вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток регіону, виявили високий професіоналізм. Нагородою відзначаються працівники місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств різних форм власності, установ, організацій, об’єднань громадян, творчих спілок району тощо. Нагородою можуть бути відзначені громадяни України та інших держав. Висування кандидатур для відзначення Нагородою здійснюється гласно, за ініціативою органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності. Подання про відзначення Нагородою вносять до райдержадміністрації управління, відділи, інші підрозділи райдержадміністрації, районні підприємства, установи та організації, органи місцевого самоврядування. До Подання про відзначення Нагородою додаються відомості про конкретні виробничі, наукові та інші досягнення, за які особа представляється до відзначення, біографічна довідка підписана керівником відповідної структури. Подання про відзначення Нагородою розглядається керівником апарату районної державної адміністрації за участю заступників голови районної державної адміністрації та доповідається ним голові районної державної адміністрації. Рішення про відзначення Нагородою приймається головою районної державної адміністрації. Облік Нагород здійснюється фінансово-господарським відділом. Реєстрація Нагород здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи. Особа, яка відзначена Нагородою, отримує належним чином оформлене, заповнене, підписане та засвідчене гербовою печаткою Броварської районної державної адміністрації посвідчення про нагородження нагородою Броварської районної державної адміністрації з нагоди 90-річчя утворення Броварського району – ювілейну медаль «ЗА ДОБЛЕСНУ ПРАЦЮ» та нагороду - ювілейну медаль «ЗА ДОБЛЕСНУ ПРАЦЮ». Вручення Нагороди здійснюється головою Броварської районної державної адміністрації в урочистій обстановці в трудовому колективі, де працює відзначений, або у приміщенні районної державної адміністрації.
ОПИС Почесної нагороди - нагрудного знаку голови Броварської районної державної адміністрації
Почесна нагорода - нагрудний знак голови Броварської районної державної адміністрації має розмір 50*50 мм. Нагорода складається з чотирьох деталей: хреста, стилізованих променів, вінка та медальйона. В центрі медальйона зображення Гербу Броварського району. По кругу медальйону напис - «Від голови Броварської районної державної адміністрації». На звороті нагороди застібка для кріплення до одягу.

Почесна нагорода – нагрудний знак голови Броварської районної державної адміністрації (далі – Почесна нагорода) є відзнакою і заохоченням працівників різних галузей народного господарства, підприємств, установ та організацій району, які своєю працею зробили вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток регіону, виявили високий професіоналізм.
Почесною нагородою відзначаються працівники місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств різних форм власності, установ, організацій, об’єднань громадян, творчих спілок району тощо.
Почесною нагородою можуть бути відзначені громадяни України та інших держав.
Висування кандидатур для відзначення Почесною нагородою здійснюється гласно, за ініціативою органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності.
Подання про відзначення Почесною нагородою вносять до райдержадміністрації управління, відділи, інші підрозділи райдержадміністрації, районні підприємства, установи та організації, органи місцевого самоврядування.
До Подання про відзначення Почесною нагородою додаються відомості про конкретні виробничі, наукові та інші досягнення, за які особа представляється до відзначення, біографічна довідка підписана керівником відповідної структури.
Подання про відзначення Почесною нагородою розглядається керівником апарату районної державної адміністрації за участю заступників голови районної державної адміністрації та доповідається ним голові районної державної адміністрації.
Рішення про відзначення Почесною нагородою приймається головою районної державної адміністрації.
Облік і реєстрація Почесних нагород здійснюється відділом організаційно – інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату адміністрації.
Особа, яка відзначена Почесною нагородою, отримує належним чином оформлене, заповнене, підписане та засвідчене гербовою печаткою Броварської районної державної адміністрації посвідчення про нагородження Почесною нагородою – нагрудним знаком голови Броварської районної державної адміністрації та Почесну нагороду – нагрудний знак голови Броварської районної державної адміністрації.
Вручення Почесної нагороди здійснюється головою Броварської районної державної адміністрації в урочистій обстановці в трудовому колективі, де працює відзначений, або у приміщенні районної державної адміністрації.

 

Почесна грамота Броварської районної державної адміністрації є формою відзначення окремих працівників, трудових колективів, які досягай високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей, або мають інші заслуги перед Броварщиною та Україною незалежно від отриманих ними державних нагород.
Почесною грамотою нагороджуються трудові колективи, працівники місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств різних форм власності, установ, організацій, об’єднань громадян, творчих спілок району тощо. Почесною грамотою відзначаються переважно особи, які працюють або проживають в Броварському районі, а також в Україні.
Висування кандидатур для нагородження Почесною грамотою здійснюється гласно, за ініціативою органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, трудових колективів тощо.
Нагородження Почесною грамотою може проводитись за особистою ініціативою голови Броварської районної державної адміністрації та його заступників.
Подання про відзначення Почесною грамотою вноситься не пізніше, як за 10 днів до відзначення.
До Подання про нагородження Почесною грамотою додаються відомості про конкретні виробничі, наукові та інші досягнення, за які особа або трудовий колектив представляється до відзначення, біографічна довідка, підписана керівником відповідної структури.
Подання про відзначення Почесною грамотою реєструється у відділі документообігу та контрлю апарату районної державної адміністрації.
Після реєстрації Подання про нагородження, розглядається профільним заступником голови адміністрації, згідно з розподілом обов’язків між головою, першим заступником та заступниками голови адміністрації, до сфери діяльності якого належить особа, яка пропонується до нагородження.
Не пізніше триденного терміну заступник голови районної державної адміністрації висловлює свою позицію по суті подання, шляхом його візування.
Керівник апарату адміністрації, не пізніше наступного дня після візування подання заступником голови адміністрації, доповідає голові районної державної адміністрації разом з матеріалами по нагородженню, який приймає рішення про нагородження Почесною грамотою.
Контроль за дотриманням термінів внесення подання про нагородження Почесною грамотою та подальшого його опрацювання в районній державній адміністрації покласти на відділ організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації.
Облік і реєстрація Почесних грамот здійснюється відділом організаційно – інформаціної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату адміністрації.
Особа, яка відзначена Почесною грамотою, отримує:

  • належним чином оформлені, заповнені, підписані та засвідчені гербовою печаткою Броварської районної державної адміністрації оправу та вкладку Почесної грамоти. 
  • цінний подарунок або грошову винагороду, які не повинні перевищувати 1000 гривень.

Чергове нагородження Почесною грамотою може бути проведено не раніше як через рік після попереднього.
Вручення Почесної грамоти здійснюється головою Броварської районної державної адміністрації або за його дорученням заступником голови адміністрації в урочистій обстановці в трудовому колективі, де працює нагороджений, або у приміщенні районної державної адміністрації.