Безоплатна первинна правова допомога при Броварській районній державній адміністрації

СКЛАД громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при Броварській районній державній адміністрації на 2020-2021рік

 ПІБ

Посада 

Адреса, за якою ведеться прийом та телефон 

 Мартиненко Вячеслав Валерійович

Начальник відділу юридичного забезпечення, документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату адміністрації 

 

поштова адреса: 
07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, буд.15, каб. № 231 
 
робочий телефон:
 (04594) 6-55-85 
 

адреса електронної пошти: urviddilbrda@ukr.net  

 Стащук Тетяна Петрівна

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення, документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату адміністрації 

 

поштова адреса: 
07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, буд.15, каб. № 231 
 
робочий телефон:
 (04594) 6-55-85 
 

адреса електронної пошти: urviddilbrda@ukr.net  

ГРАФІК роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при Броварській районній державній адміністрації на 2020 - 2021 рік
День та час прийомуКим здійснюється прийомАдреса, за якою ведеться прийом та телефон
перша та третя середа місяця

з 9.00
до 12.00 год.
Начальник відділу юридичного забезпечення, документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату адміністрації


Мартиненко
Вячеслав Валерійович
поштова адреса: 
07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, буд.15, каб. № 231 
 
робочий телефон:
 (04594) 6-55-85 
 
адреса електронної пошти: urviddilbrda@ukr.net 
друга та четверта середа місяця

з 9.00
до 12.00 год.
Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення, документообігу та роботи зі зверненнями громадян апарату адміністрації 


Стащук Тетяна Петрівна
поштова адреса: 
07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, буд.15, каб. № 231 
 
робочий телефон:
 (04594) 6-55-85 
 
адреса електронної пошти: urviddilbrda@ukr.net 
ПОЛОЖЕННЯ про громадську приймальню з надання безоплатної первинної правової допомоги при Броварській районній державній адміністрації


   1. Загальні положення
   1.1. Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги (далі – Приймальня) створена при Броварській районній державній адміністрації Київської області для надання безоплатної первинної правової допомоги особам, які перебувають під юрисдикцією України.
   1.2. Приймальня утворюється за розпорядженням голови адміністрації.
   1.3. Основною метою діяльності приймальні є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян органами виконавчої влади, належної реалізації Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.
   1.4. Приймальня здійснює такі види правової допомоги:
   – надання правової інформації;
   – надання консультацій та роз’яснень з правових питань;
   – надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги.

   1.5. Діяльність Приймальні ґрунтується на принципах:
   – верховенства права;
   – законності;
   – доступності безоплатної правової допомоги;
   – забезпечення якості безоплатної правової допомоги.

   2. Організація роботи Приймальні
   2.1. За роботу Приймальні відповідає начальник юридичного відділу апарату адміністрації.
   2.2. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться за окремим графіком.
   2.3. Положення Приймальні, її склад та графік роботи – затверджується розпорядженням голови адміністрації, та оприлюднюється на офіційному сайті райдержадміністрації, а також вивішується у приміщенні, в якому розміщена Приймальня, інформаційному стенді адміністрації.
   2.4. Реєстрація особистого прийому осіб, які звертаються до Приймальні, здійснюється за допомогою журнальної форми, встановленої наказом Міністерства юстиції України від 21.09.2011 № 3047/5 “Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги”.
   2.5. Питання, з якими звертаються особи, по змозі вирішуються під час прийому в день їх звернення з урахуванням часу роботи Приймальні.
   2.6. До роботи Приймальні можуть залучатися працівники адміністрації, до компетенції яких належать питання, порушені особою, що звернулася.
   2.7. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов’язаний роз’яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.
   2.8. Особа має право на оскарження дій працівника Приймальні у голови адміністрації. Голова або особа, яка виконує його обов’язки, розглядає скаргу на дії працівника Приймальні та вживає відповідних заходів до усунення порушень.

   3. Порядок розгляду звернень осіб

   3.1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу 1 цього Порядку, надсилаються або подаються особами безпосередньо до Приймальні, при якому вона створена, відповідно до компетенції.
  3.2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених пунктом 1.4 розділу 1 цього Положення, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов’язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.
  3.3. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п’ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.
   3.4. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу 1 цього Порядку, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.
   3.5. Забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу 1 цього Порядку.
   3.6. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції адміністрації, протягом п’яти календарних днів це звернення надсилається за належністю, про що повідомляється особа, яка подала звернення.
  3.7. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник Приймальні, який розглядає звернення, зобов’язаний роз’яснити особі або її законному представникові порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги.
   3.8. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

   4. Права працівників Приймальні
   4.1. Для реалізації своїх завдань працівники Приймальні мають право:
   – одержувати безоплатно для здійснення завдань, покладених на Приймальню, необхідну інформацію від державних органів, установ, організацій у порядку, встановленому чинним законодавством;
   – користуватися нормативно-правовою базою;
   – направляти особу до Органу, до компетенції якого належить вирішення питання;
   – залучати до роботи у приймальні спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій, адвокатів, нотаріусів (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.

   5. Обов’язки працівників Приймальні
   5.1. Для реалізації своїх завдань працівники Приймальні зобов’язані:
   – здійснювати прийом громадян у приміщенні, визначеному для роботи Приймальні, згідно із затвердженим графіком роботи;
   – дотримуватись порядків особистого прийому осіб та розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги;
   – вести журнал реєстрації особистого обліку прийому осіб, які звернулись до Приймальні по безоплатну первинну правову допомогу;
   – дотримуватись Конституції України, Законів України “Про безоплатну правову допомогу”, “Про звернення громадян” та інших нормативно-правових актів;
   – не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина;
   – приймати осіб, які звернулися до Приймальні, та розглядати порушені ними питання;
   – консультувати особу про всі можливі шляхи врегулювання спору чи вирішення питання;
   – дотримуватись етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілкуванні з особою, що звертається;
   – не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відома під час надання правової допомоги;
   – не допускати застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

   6. Відповідальність працівників Приймальні
   Працівники Приймальні згідно із законодавством відповідальні: 

   – за якість та повноту наданої правової допомоги;
   – за схоронність документів, які стосуються діяльності Приймальні.